فایل (word) افراد, تکنولوژی و فلسفه توسعه منابع انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) افراد, تکنولوژی و فلسفه توسعه منابع انسانی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هرچند در همه سازمان تکنولوژی و نیروی انسانی وجود دارد اما چگونگی مدیریت و توسعه آنها برای رسیدن به مزیت رقابتی اهمیت زیادی دارد. لذا درک پویایی های این ارتباط در محدوده رشته توسعه منابع انسانی می باشد که در این فصل به بررسی این ارتباط تا اندازه ای می پردازیم. از زمان انقلاب صنعتی مقایسه افراد و تکنولوژی مورد بحثی گسترده ای قرارگرفته است. و همانطور که برای بقا نیاز به هوا و آب دارند, ماشین و افراد نیز برای موفقیت هر سازمانی حیاتی می باشد که در ادبیات توسعه منابع انسانی اغلب پژوهش در این باره صورت نگرفته است. آیا عدم پژوهش می تواند دلیلی بر عدم استفاده شرکت های آمریکایی از این فلسفه باشد؟ آیا متخصصان و محققان توسعه منابع انسانی رابطه بین تکنولوژی و افراد را در سازمان انکار می کنند؟ آیا متخص ص ان و محققان توسعه منابع انسانی محدود به نظرات و پیشنهادات مربوط به مقایسه افراد با تکنولوژی می شوند؟

لینک کمکی