فایل (word) مقایسه رفتار خوردگی پوشش نیکل - فسفر بروش شیمیایی (الکترولس) و پوشش نیکل بروش آبکاری الکتریکی (الکتروپلتینگ) در محیطهای نمکدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه رفتار خوردگی پوشش نیکل - فسفر بروش شیمیایی (الکترولس) و پوشش نیکل بروش آبکاری الکتریکی (الکتروپلتینگ) در محیطهای نمکدار :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

خوردگی یکی از مسائل حادی است که امروزه صنایع مختلف با آن مواجه هستند. اثرات ناشی از خوردگی , شامل کاهش کیفیت ظاهری قطعات, افزایش هزینه عملیات, نیاز به جایگزینی تجهیزات و هزینه های نگهداری اضافی زیانهایی را برای دست اندکاران صنایع فراهم آورده است.
خوردگی یک واکنش الکتروشیمیایی بین فلز و محیط اطراف آن می باشد که از سطح فلز شروع میشود و معمولا باعث تغییر ابعاد , کاهش استحکام و ترک خوردن نمونه میشد.
یکی از روشهای کاهش سرعت خوردگی پوشش دادن سطح توسط یک لایه فلزی است که درایزمینه از روشهایی همچون آبکاری الکتریکی و الکترولسف رسوب دادن در فاز بخار و فلز پاشی می توان استفاده کرد. ولی متاسفانه اکثر پوششهای فلزی متخلخل بوده و بنابراین استفاده ازآنها برای جلوگیری از خوردگی محدود خواهدبود.
با توسعه پوششهای الکترولس نیکل – فسفر (ENP) با فسفر بالا این مسئله تا حدود زیادی برطرف گردیده است.

لینک کمکی