فایل (word) سیاستهای تحقیق و توسعه (RD) درایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سیاستهای تحقیق و توسعه (RD) درایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

لازمه برنامه ریزی صحیح و انتخاب راهبردی تحقیقات به منظور دستیابی به توسعه, به ویژه توسعه فنی و صنعتی, بررسی دقیق سوابق و تجربیات سایر کشورها, بخصوص کشورهای کاملاً پیشرفته در زمینه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج تحقیقات, در زمینه توسعه شامل: توسعه فرهنگی, و در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی, سیاسی, جغرافیایی آنها, تجزیه و تحلیل روشهای مختلف بکارگرفته شده از سوی آنها برای رسیدن به خود اتکایی ملی و شناسایی علل پیروزیها و شکست آنها است.
در این مقاله سعی شده است که سیاستهای کلان تحقیق و توسعه در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا و ژاپن تا به نتیجه گیری و یافتن نقاط قوت (مزیتهای نسبی) و نقاط ضعف برنامه ها برسیم.
برای رسیدن به نتایج مورد نظر در این سری مطالعات لازم است بعضی اطلاعات آماری مورد رازیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن مقایسه آن با دیگر کشورهای پیشرفته به یک نتیجه منطقی و بهتر در سوق دادن سیاستهای تحقیق و توسعه در کشور ایران جهت حل مشکلات و معضلات رسید.
بررسی نتایج این سری مطالعات نشان می دهند که لازم است سیستم سرمایه گذاری در امور تحقیق و توسعه دچار دگرگونی شوند. بدین مفهوم که میزان منابع مالی بخصوص سرمایه گذرای بخش خصوصی در این امور افزایش یافته و حمایتهای بخش دولتی نیز فراموش نشود . از طرف دیگر لازم است توسعه منابع انسانی جهت حرکت بسوی تحقیق و توسعه بیشتر تشویق و مورد عنایت خاص قرار گیرد.

لینک کمکی