فایل (word) بهینه سازی هم زمان تولید و پایایی سیستم های آبی - حرارتی متوالی به کمک یک الگوریتم ژنتیک خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بهینه سازی هم زمان تولید و پایایی سیستم های آبی - حرارتی متوالی به کمک یک الگوریتم ژنتیک خاص :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات :36

چکیده مقاله:

در این مقاله توسعه مدل کلاسیک بهینه سازی بلند مدت تولید سیستم های آبی – حرارتی بامخازن چند منظوره به منظور شمول پایایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر وروددی به مخازن نیروگاه های آبی , تقاضای انرژی سیستم و خروج اضطراری واحدها از مدارنیز به شکل تصادفی مدل سازی شده است. این امر موجب می شود که تامین تقاضای سیستم نیز به شکل احتمالی محقق گردد و بنابراین پایایی سیستم تولید بخش تفکیک ناپذیری از مدل توسعه یافته خواهد گردید. به علاوه با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور به شکل تصادفی به ویژه در حالتی که سیستم شامل نیروگاه های آبی متوالی باشد. تحلیل ریاضی مدل با استفاده از روش های متعارف بسیار مشکل و یا غیر عملی می گردد. به همین دلیل از یک الگوریتم ژنتیک مختلط خاص که پارامترهای کنترلی آن به طور دینامیکی در طول فرایند بهینه سازی تغییر می نمایند, برای یافتن پاسخ بهینه مساله استفاده شده است. نشان داده شده است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های متعارف به خصوص در حالتی که سیستم شامل نیروگاه های آبی متوالی است, دارای کارایی بالاتری است. همچنین سرعت همگرایی و کیفیت پاسخ های به دست امده از این روش با مطالعه یک سیستم واقعی آزموده شده است.

لینک کمکی