فایل (word) نگرشی بر کانه زایی و پتانسیل طلا در مجموعه آتش فشانی نفوذی ترود - چاه شیرین (جنوب دامغان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نگرشی بر کانه زایی و پتانسیل طلا در مجموعه آتش فشانی نفوذی ترود - چاه شیرین (جنوب دامغان) :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

کمربند آتش فشانی نفوذی ترود چاه شیرین, واقع در کرانه شمالی کویر مرکزی ایران, حاصل ماگماتیسم ترسیر در زون ایران مرکزی, می باشد. این مجموعه, که از سنگ های آتش فشانی با ترکیب غالب آندزیتی و توده های گرانیتوئیدی با ترکیب غالب دیوریتی تشکیل شده, میزبان کانسارهای رگه ای متعدد فلزات پایه و طلا می باشد. مطالعات اخیر نشان می دهد کانسارهای رگه ای در این مجموعه به سه دسته قابل تقسیم می باشند: 1- رگه های سیلیسی مس حاوی طلا( کالکوپیریت, پیریت و طلا) 2- رگه های سیلیسی مس دار ( کالکوسیت, پیریت و کالکوپیریت) 3- رگه های سیلیسی فلزات پایه حاوی طلا ( گالن, اسفالریت, پیریت, کالکوپیریت و طلا) تعدد کانسارها و آثار معدنی رگه ای طلا دار در این مجموعه نشاندهنده ی پتانسیل طلا در این نوار آتش نشانی نفوذی ترسیر می باشد.

لینک کمکی