فایل (word) نقش گسل قطر - کازرون در هیدروژئولوژی آبخوان برازجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش گسل قطر - کازرون در هیدروژئولوژی آبخوان برازجان :




نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

مرز شرقی آبخوان برازجان ارتفاعاتی را شامل می شود که در امتداد سلسله جبال زاگرس, توسط گسل قطر - کازرون با امتداد شمالی - جنوبی در قسمت شرقی دشت قطع می شود . هیدروگراف واحد دشت برازجان علیرغم برداشت های بی رویه و کاهش بارندگی مخصوصا در سال های اخیر, نه تنها افت قابل ملاحظه ای از خود نشان نداده, بلکه در بعضی نقاط بالا آمدن سطح آب زیرزمینی را به همراه داشته است . وجود آنومالی در نقشه تراز آب زیرزمینی دشت, بیانگر به هم ریختگی آبخوان در قسمت شرقی می باشد . در این بررسی نقش گسل قطر - کازرون در رابطه با تغذیه آبخوان برازجان مورد بحث قرار می گیرد .

لینک کمکی