فایل (word) مجموعه اولترامافیک - مافیک سیخوران؛ افیولیت یا دیاپیر گوشته ای؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مجموعه اولترامافیک - مافیک سیخوران؛ افیولیت یا دیاپیر گوشته ای؟ :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مجموعه اولترامافیک-مافیک سیخوران در جنوب شرقی ایران در داخل دگرگونه های پالئوزوئیک و با مرز گسله در زیر آمیزه های رنگین مزوزوئیک قرار داشته و از سه بخش اصلی با روابط ناهمساز و سنهای متفاوت تشکیل شده است. بخش زیرین آن را یک مجموعه بهم پیوسته اولترامافیک-مافیک به سن قبل از پرمین(بخش1) تشکیل می دهد که توسط گابروهای ایزوتروپ به سن تریاس میانی-فوقانی(بخش2) و دایکهای پراکنده دیابازی با سنهای ژوراسیک میانی- فوقانی و کرتاسه (بخش3 ) قطع می شود. مجموعه بهم پیوسته اولترامافیک-مافیک(بخش1) از پایین به بالا از یک واحد هارزبورژیتی پورفیروکلاستیک با ساختار, شیمی کانیها(فورستریت درصد 89/5 تا 92/5 , انستاتیت درصد بالای 90) و شیمی سنگ کل پریدوتیتهای گوشته ای آلپی(بخش تکتونیت), یک واحد عبوری متشکل از توالی ضخیمی از دونیتهای پورفیروکلاستیک با ساختار, شیمی کانیها و شیمی سنگ کل پریدوتیتهای گوشته ای بازماندی و کرومیتیت های لایه ای در پایین و تناوب ضخیمی از دونیت, کرومیتیت, ورلیت و پیروکسنیت با انواع لایه بندیها, بافتها, مجموعه های کانیایی و شیمی کانیها و سنگ کل کومولاهای اولترامافیک ماگمایی در بالا و یک واحد کومولایی اولترامافیک-مافیک لایه ای متشکل از انواع فلدسپاتیک پریدوتیت, ملاگابرو, تروکتولیتهای پیکریتی,الیوین گابرو, آلیوالیت, گابرونوریت, فروگابرو و حتی پلاژیوگرانیت تشکیل شده است. گابروهای ایزوتروپ(بخش2) با شیمی کانیها و سنگ کل متفاوت از گابروهای توالی کومولایی و با سنی بسیار جوانتر, تمامی واحدهای بخش 1 را قطع و با نفوذ در دگرگونه های پالئوزوئیک در آنها دگرگونی همبری شدیدی با مناظر میگماتوئیدی ایجاد نموده اند. این بخش خود توسط دایکهای پراکنده دیابازی با سنی متفاوت و غیر قابل مقایسه با فوج دایکهای دیابازی مجموعه های افیولیتی قطع می شود. این مجموعه چندزادی, فاقد بعضی از بخشهای اساسی یک مجموعه افیولیتی نظیر فوج دایکهای دیابازی و گدازه های بالشی است و هر کدام از بخشهای آن نیز به زمانی متفاوت تعلق دارند. بنابراین نمی توان آنرا یک مجموعه افیولیتی کلاسیک نامید و بهتر است آن را یک دیاپیر گوشته ای بنامیم.

لینک کمکی