فایل (word) کانسار اپی ترمال طلای (فلزات پایه) گندی - جنوب شرق دامغان (ویژگیهای زمین شناسی, کانی شناسی, و دگرسانی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کانسار اپی ترمال طلای (فلزات پایه) گندی - جنوب شرق دامغان (ویژگیهای زمین شناسی, کانی شناسی, و دگرسانی) :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

کانسار طلا- فلزات پایه ی گندی از کانسارهای اپی ترمال رگه ای با میزان توف های ائوسن میانی در مجموعه ی آتش فشانی-نفوذی ترود-چاه شیرین در ایران مرکزی قرار دارد. در این کانسار سولفیدهای فلزات پایه (گالن, اسفالریت و کالکوپیریت) بهمراه پیریت, نقره و طلا با گانگ کوارتز-کربنات-باریت در زون های برشی حاصل از عملکرد گسل ها تشکیل شده اند. شواهد زمین شناسی, کانی شناسی و دگرسانی نشانگر تشکیل این کانسار در ارتباط با سیالاتی است که احتمالاً از سیستمی مرتبط با توده های نفوذی نیمه عمیق اسیدی در منطقه ی منشا گرفته اند. معادل های بیرونی سنگهای نیمه عمیق اسیدی بصورت گنبد ها و تیغه های ریولیتی در محدوده ی معدنی رخنمون دارند.

لینک کمکی