فایل (word) طراحی سیستم فازی - عصبی برای کنترل کامیون باری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طراحی سیستم فازی - عصبی برای کنترل کامیون باری :
نام کنفرانس یا همایش : نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله , هدف طراحی یک سیستم فازی - عصبی بر اساس تعدادی زوج داده ورودی – خروجی و آموزش پارامترهای تالی سیستم فازی با استفاده از روش گرادیان نزولی , می باشد . برای انجام این کار ابتدا مجموعه های فازی را به گونه ای تعریف می کنیم که زوج های ورودی – خرو جی را پوشش دهند , سپس از روی هر یک از زوج داده ها , قاعده ای تولید می
کنیم . در ادامه قواعد متضاد را حذف کرده , پایگاه قواعد فازی را ایجاد می نماییم و در مرحله بعدی بر اساس پایگاه قواعد فازی تولید شده , سیستم فازی را ایجاد می کنیم . در آخر با استفاده از روش گرادیان نزولی و آموزش دادن y ها , مراکز مجموعه های فازی خروجی , سیستم فازی را آموزش می دهیم . جهت ارزیابی طراحی پیشنهادی , مدل کامیون را , از دو روش فازی معمول و روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار دادیم . نتایج حاصله قابلیت سیستم فازی – عصبی پیشنهادی را در کنترل کامیون نشان می دهد .

لینک کمکی