فایل (word) مطالعه خواص بازدارندگی2 - بوتین 1 و - 4 دیول به عنوان بازدارنده خوردگی بر روی فولاد در محیط اسیدی با استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی, مادون قرمز (IR) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه خواص بازدارندگی2 - بوتین 1 و - 4 دیول به عنوان بازدارنده خوردگی بر روی فولاد در محیط اسیدی با استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی, مادون قرمز (IR) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اثر بازدارندگی خوردگی ترکیب الکل استیلنی متقارن -2 بوتین 1, 4 دیول (BD) بر روی فولاد در محیط اسیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . مطالعات تقلیل وزن و روش بین اب نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نشان داد که این ترکیب راندمان بازدارندگی بالای 98 درصد را دارد . اندازه گیری های (EIS) در زمان های کوتاه نشان داد که بازدارندگی فصل مشترک تابعی از زمان غوطه وری است . آزمایشات در دماها و غلظت های بالا نیز انجام گرفته است . مطالعات اسپکتروسکوپی FT-IR روی فیلم سطح نشان داد که تکمیل رشد فیلم محافظ کامل مستلزم
غوطه وری با زمان بالا است . مطالعات میکروسکوپ اتمی (AFM) نیز نتایج بالا را تایید می کند

لینک کمکی