فایل (word) نقش تجهیزات حرکتی در کیفیت زندگی خانواده معلولین جسمی - حرکتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش تجهیزات حرکتی در کیفیت زندگی خانواده معلولین جسمی - حرکتی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر, بررسی تاثیر معلولیت در کیفیت زندگی خانواده معلولین و ارائه راه کارهایی در جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده انان است.
خانواده نزدیک ترین واحد حیات به انسان است و اکثریت قریب به اتفاق انسانها در خانواده به دنیا می آیند و باز, خود نیز خانواده ای بنا می کنند و تمامی عمر را در آن در به سر می آورند. بروز معلولیت در هر یک از اعضای خانواده , پیامدهای خانوادگی خاص خود را نیز به دنبال خواهد داشت که موجب کاهش سطح کیفیت زندگی معلول و خانواده او خواهد گردید. جهت ارائه راه کارهای در راستای بهبود کیفیت زندگی معلولین از رویکرد توانبخشی استفاده می کنیم و بطور خاص تاثیر تکنولوژی های نوین در وسایل کمکی حرکتی را در کیفیت زندگی خانواده معلولین حرکتی بررسی می نماییم.

لینک کمکی