فایل (word) ویژگیهای ابزار دقیق سدهای بتنی - مطالعه موردی سد کارون 4

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ویژگیهای ابزار دقیق سدهای بتنی - مطالعه موردی سد کارون 4 :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سدها, اعم از برقابی و یا به منظور تامین آب شرب, کشاورزی و یا مهار سیلاب, سازه هایی هستند که منافع ارزشمندی را برای یک جامعه به ارمغان می آورند. از طرف دیگر بروزخرابی در یک سد می تواند نتایج فاجعه باری در پی داشته باشد, لذا اطمینان از ایمنی سد یک اولویت وضرورت است. ضرورت شناخت رفتار سد و پی آن, تعبیه یک سیستم ابزار دقیق مناسب و موثر در بدنه سد و پی را اجتناب ناپذیر می نماید. این سیستم ابزار دقیق حداکثر هزینه ای حدود 3 درصد هزینه اجرائی سد را دارد ولی عملا کل هزینه اجرائی سد را بیمه می نماید. در این مقاله, اهداف ابزار دقیق در سدها, نمونه هائی از شکست سدها, روشهای پیشگیری و علاج بخشی, مبانی طراحی ابزار دقیق, و تداوم و تناسب اندازه گیری ها, با تشریح موردی طرح کارون 4, بیان می گردد.

لینک کمکی