فایل (word) میزگرد "توانمندی های داخل کشور در ساخت تجهیزات نیروگاه های آبی"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) میزگرد "توانمندی های داخل کشور در ساخت تجهیزات نیروگاه های آبی" :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

موضوع اول این است که امروزه در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه, یکی از مخاطره انگیزترین زمینه ها, سرمایه گذاری پروژه ها VENTURE FINANCING است که با یک کمتر کسانی و یا موسسات مالی و یا مدیرانی پیدا می شوند که درچنین وادی قدم گذاشته و تصمیمات جدی بگیرند.
شاید در بحث خودکفایی در ساخت داخل, با چنین سرمایه گذاری های مخاطره انگیزی که نیاز به اتخاذ تصمیمات مخاطره انگیزه سیاسی, اقتصادی, فنی و قضایی داشته باشد, تشابهی بتوانید پیدا کنید. به هر حال همه ی ما به نوعی در این بیست و چمد سال, تجارب مدیریتی را در این زمینه داشته ایم. مباحث مختلفی از چگونگی سخت داخل بحث خودکفایی را باتعاریف متفاوت و برداشت های مختلف داشته ایم. به خاطر دارم در سال 1359 که مسئویت سازمان غله را داشتنم, تصمیم در موردواگذاری ساخت سیلوها در کشور در آن مقطع, یک تصمیم بسیار مخاطره انگیری بود. همانطور که می دانید, در بسیار یاز کشورهایجهان سوم اعلب بازندگان اصلی کسانی هستندکه صاحب تصمیمات و ارائه کننده نظریه ها می باشند, زیرا نظریه ها اعتباری ندارند. این افراد همیشه مورد سوال هستند . مسئولیت قضایی و مسئولیت های اقتصادی و مسئولیت های سیاسی را باید دنبال کنند. در آن زمان کسی که مدال گرفت سازندهی سیلو بود. اما کسی که این را اتخاذ می کردد, هیچ وقت مورد تقدیر و شناسایی قرار نگرفت و بلکه در واقعموردسوال بخش قضایی هم قرار گرفت که چرا چنین تصمیمی به تعبیر آن روز (انقلابی) را اتخاذ کردی.

لینک کمکی