فایل (word) تحلیل معادلات ناویر - استوکس به کمک روش بدون شبکه نقاط محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل معادلات ناویر - استوکس به کمک روش بدون شبکه نقاط محدود :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله روش نقاط محدود که یکی از روش های نوین بدون شبکه بر اساس حداقل مربعات می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی روش های بدون شبکه, کاهش و یا از بین بردن هزینه ایجاد شبکه می باشد که این کار با ارضا معادلات دیفرانسیل به کمک نقاطی که در دامنه به صورت منظم یا نامنظم توزیع شده اند, انجام می شود . معادلات ناویر - استوکس با به کارگیری دو نوع تکنیک پایدارسازی تحلیل شده اند و نتایج حاکی از آن است که در صورت بکارگیری تقریبی مناسب و پایدار شدن معادلات, نتایج به دست آمده با نتایج روش اجزا محدود مطابقت دارند

لینک کمکی