فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

فصل اول : کلیات

ـ موضوع

ـ سؤال تحقیق

ـ فرضیه های تحقیق

ـ روش تحقیق

ـ هدف تحقیق

ـ ضرورت و اهمیت تحقیق

ـ مفاهیم کلی

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش به کمک رایانه

ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش

ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی

ـ مفهوم خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران

ـ رابطه خلاقیت , هوش و پیشرفت تحصیلی

ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی

ـ خلاقیت در سطح اجتماعی

ـ دانش

فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه

ـ رایانه ماشین دلهره آور

ـ محدودیت های رایانه

ـ آموزش برنامه ای

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای
ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای
ـ ماشین آموزشی
ـ آموزش به کمک رایانه
ـ مزایای آموزش رایانه ای
ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش
ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی
فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری
ـ روش جمع آوری اطلاعات
ـ یافته های تحقیق
فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری
ـ تجزیه و تحلیل یافته ها
ـ نتیجه گیری
فصل ششم : ارائه پیشنهادها و راهکارها
ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان
ـ دیدگاه آرمانی
ـ توصیه ها
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای
ـ شرایط اجرایی
پیوست ها
منابعمقدمه :

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران , به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که هدف اساسی , تربیت افرادی است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران , مولد دانش , تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل , فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند .
این موضوع اخیرا" توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن , خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است .
درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است .

« خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها , نظریه ها , بینش ها یا اشیا جدید و بدیع و بازسازی مجدد درعلوم و سایر زمینه ها است که توسط متخصصان , اصیل و از نظر علمی , زیباشناسی , تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی گردد .»بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت


?. اتکینسون , ریتا , ال , اتکینسون , ریچارد , اس , هیلگارد , ارنست , ار , زمینه

روانشناسی , جلد اول , ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران , تهران , انتشارات رشد ,
2. انصاری جعفری , رقیه , بررسی راهبرد یادگیری و خلاقیت دانش آموزان , پایان نامه
کارشناسی ارشد , 75-76
3. بخشی , لطفعلی , آشنایی با کامپیوتر و داده پردازی , انتشارات ساحل
4. برانیگان , گری , جی , آزمون روانشناسی فعالیت های کاربردی یادگیری , ترجمه فریبا
نبوی آل آقا , تهران , انتشارات امیرکبیر
5. پژوهش نامه آموزشی , شماره های 49 ـ 50 ـ 5
6. پورافکاری , نصرت الله , فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشکی , انتشارات فرهنگ
معاصر
7. حسینی , فخرالسادات , بررسی آموزش به کارگیری راهبردهای یادگیری بر خلاقیت و
پیشرفت تحصیلی , پایان نامه کارشناسی ارشد
8. روزنامه جام جم ,
9. سیف , علی اکبر , روانشناسی پرورشی , روانشناسی یادگیری و آموزش , انتشارات آگاه
10. فصل نامه خلاقیت و نوآوری , شماره های 5 و 6
11. کریمی طاری , کوروش , جباریه , علیرضا , رحیمی , حسین , کار و رایانه
12. گلاور , جان ای , برونینگ , راجر اچ , روانشناسی تربیتی ـ اصول و کاربرد آن , تهران
مرکز نشر دانشگاهی
13. ماهنامه رشد ( تکنولوژی آموزشی )
14 ماهنامه رشد ( مدیریت مدرسه ) , شماره های 7 و 8
15. هرگنهان , بی , ار , السون , ام , اچ , مقدمه ای بر نظریه های یادگیری , ترجمه علی
اکبر سیف , تهران , انتشارات دانا

• www.irica.com
• www.jobiran.com
• http://cs.anu.edu.au/whatis.html
• http://europa.eu.int/comm./education//eonardo.html
• http://www.unesco.org/bangkok/education/ict/ict-enabling/ap-policy/australia

لینک کمکی