فایل (word) کارآموزی در رابطه با پلیمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل (word) کارآموزی در رابطه با پلیمر دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل (word) کارآموزی در رابطه با پلیمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل (word) کارآموزی در رابطه با پلیمر

چکیده

مقدمه

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی

1-1تاریخچه سازمان

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی

3-2 امور جاری در دست اقدام

4-2 برنامه های آینده

             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

            1- تعریف

           1-1 تهیه پلیمرها

           2-1 روش های تولید پلیمرها

           1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای

          2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی

         3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای

         3-1 بافت ساختمانی پلیمرها

         1-3-1 ماکرومولکولهای خطی

         2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک

         4-1 تقسیم بندی پلیمرها

         1-4-1 ترموپلاستها

         2-4-1 الاستومرها

        3-4-1 ترموپلاستها

        4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر

        5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها

             2- مقدمه

             1-2 شکل ظاهری

             2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری

             3-2 اثر حلال های شیمیایی

            4-2 اثر گرمایی

            5-2 تعیین مقدار PH

            6-2 اشتعال با شعله

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری

             3- مقدمه

             1-3 آسیاب کردن

             2-3 مخلوط سازی

            1-2-3 همزن ها

            2-2-3 خمیرزن ها

            3-2-3 مخلوط کننده ها

            3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)

فصل چهارم : اکسترودرها

                     4- اکسترودر کردن

                        1-4 تعریف

                       1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده

                      2-4 مارپیچ اکسترودر

                      3-4 انواع مارپیچ ها

                      4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)

                       1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها

                       1-1-4-4 قیف تغذیه ای

                       2-1-4-4 منطقه تغذیه

                      3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)

                     4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ

                     2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه

                    3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه

                    5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه

                   1-5-4 درجه انتقال ماده

                   2-5-4 تشکیل پروفیل فشار

                   6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)

                   7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار

                   1-7-4 عمق کانال

                   2-7-4 پروفیل فشار

                   3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها

                   8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder)

                  9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE)

                  1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه

                  1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری

2-2-9-4 شاخص انتقال

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن

 5- صنایع اکستروژن

            1-5 لوله های پلیمری

            1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی

            1-1-1-5 قالب های اکسترودر

            2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون

            1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی

            2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی

            3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله

           4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم

           3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله

           2-1-5 لوله های خرطومی

           3-1-5 پروفیل

          2-5 فیلمهای پلیمری

         1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine

        1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی

       2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی

       3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی

       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی

2-3-5 دانه یا گرنول سازی

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی

 بخش دوم : p.V.C

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود

1-    فرآیندها

1-1    فرآیند تعلیقی

2-1 فرآیند امولسیونی

3-1 فرآیند توده ای

4-1 فرآیند محلول

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی

2-    مواد ا فزودنی

1-2    نرم کننده ها

1-1-2 انواع فتالات

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک

3-1-2 انواع فسفات

4-1-2 انواع اپوکسی

5-1-2 نرم کننده های پلیمری

6-1-2 نرم کننده های ویژه

2-2 پایدار کننده ها

1-2-2 پایدار کننده های قلع

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی

3-2-2 پایدارکننده های سرب

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی

3-2 روان کننده ها

4-2 پرکننده ها

1-4-2 کربنات کلسیم

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا

3-4-2 سولفات باریم

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم

5-4-2 الیاف شیشه

6-4-2 دوده

7-4-2 خاک اره

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری

1-5-2 آمیزه پودر

2-5-2 آمیزه مذاب

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی

6-2 مواد کمک فرآیند

1-6-2 فرآیند اکستروژن

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی

3-6-2 فرآیند کلندرکاری

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی

7-2 مواد اسفنجی کننده

8-2 رنگینه ها

1-8-2 رنگدانه ها

2-8-2 جوهرها

3-8-2 رنگینه های ویژه

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند

3-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی

1-3    سختی

2-3 استحکام کششی

3-3 بازدهی نرم کننده

4-3 افزایش طول نهایی

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه

7-3 پایداری حرارتی

8-3 پایداری نوری

9-3 سمیت

10-3 مقاومت شیمیایی

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)

13-3 ویژگی های الکتریکی

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    110     فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)

2-1-5 لوله (در آب رسانی)

3-1-5 لوله (در فاضلاب)

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)

2-5 پروفیل

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)

5-2-5 سایر موارد استفاده

6-2-5 ورق و فیلم نرم

3-5 صنایع تولید کفش

4-5 اسفنج پی.وی.سی

5-5 الیاف روکش شده

6-5 انواع روکش پی.وی.سی

7-5 بطری سازی

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی

منابع

 

 
مقدمه
کشور ما دارای ذخایر غنی نفت و گاز – به مثابه مواد بنیادین برای تولید انواع پلیمرها – است, و نگارش , تالیف , ترجمه , اقتباس , و در نهایت انتشار هرگونه منبع علمی و یا خواندنی – مجله یا کتاب یا جزوه – که بتواند به رشد دانش عمومی جامعه , و دانش ویژه دست درکاران این صنعت کمک کند ؛ هم ضرورتی بی چون وچرا دارد , هم بزرگترین خدمت ملی به شمار می آید , و هم حرکتی ضروری و الزامی در جهت دستیابی به خوداتکایی صنعتی و استقلال اقتصادی کشور است .
به تحقیق ؛ هفت کشور صنعتی غرب برنامه ای پنجاه ساله را تدوین کرده اند تا از رشد به هنگام دانش پلیمر در کشورهای دارای ذخایر نفت وگاز جلوگیری کنند , و تاکنون نیز در اجرای این برنامه بسیار موفق بوده اند . آنان – بیش از صاحبان حقیقی این ذخایر , یعنی ملت ها – آگاه هستند که اگر این گروه از کشورها بتوانند همزمانی رشد علمی خود در این قلمرو را با آنان حفظ کنند , آن گاه خواهند توانست نقشی پویا در معادلات اقتصادی جهان ایفا نمایند , و این , شرایطی مطلوب برای این گروه از کشورها نخواهد بود . پس , وظیفه تمامی تحصیل کردگان این رشته آنست که به هر طریق در همزمان سازی رشد علمی دانش پلیمرها بکوشند .
به هر تقدیر , اگر برنامه ریزان علمی وصنعتی کشور این حقیقت را باور داشته باشند که برترین نقطه اتکای استقلال اقتصادی کشور ما طی نیم قرن آینده صرفا در حرکت به سمت و سوی رشد دانش پلیمرها نهفته است , آن گاه علاوه بر تلاش در جهت افزایش و بسط
تعداد دوره های این رشته تحصیلی در تمامی دانشگاه های کشور , از هرنوع حرکت دیگر فرهنگی در این زمینه نیز دریغ نخواهند ورزید , که امید است چنین باشد و چنین شود .
زمینه های گوناگون کاربرد پی وی سی در صنایع کوچک وبزرگ پلاستیک , وجود فرایندهای گوناگون تولید , و سرانجام امکان استفاده از مواد افزودنی مختلف سالهاست که این ماده را به عنوان یکی از مهمترین مواد پلاستیک در اقتصاد صنعتی جهان مطرح ساخته است .
پی وی سی پس از پلی اتیلن یکی از پرفروش ترین مواد پلاستیک است . مدتی طولانی است که این پلیمرها به عنوان ماده ای رشد یافته مورد توجه قرار گرفته است و با تمامی صحبت
هایی  که درمورد آن مطرح بوده و هست , و به رغم وجود محدودیت های گوناگون در استفاده از آن , آینده ای همراه با رشد اقتصادی برای این ماده تصور می شود .
گرچه مسایل زیست محیطی , تصویری ناخوشایند از «پی . وی . سی» را در اذهان مجسم نموده است , ولی باید اذعان داشت که این نکته در مورد اکثر مواد پلاستیک صادق است و آنچه که مهم ولازم به رعایت خواهد بود , توجه ویژه و دقیق به هنگام تولید , فرآیند و بازیابی ضایعات ناشی از محصولات «پی . وی . سی» است .
در زمان حاضر این ماده پرمصرف در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران تولید می شود , و نوآوری های بسیار در جهت بهینه سازی شکل دهی و اقتصاد تولید این ماده انجام پذیرفته , و می پذیرد .
در میان گونه های مهم شاخص مواد پلاستیک , گونه ای که به شکل های گوناگون و ویژگی های متنوع تولید می شود , بی تردید «پی . وی . سی» است . تقریبا نود درصد پی . وی . سی تولید شده – درجهان – توسط یک از سه فرآیند اکستروژن , کلندرکاری و قالب گیری تزریقی به محصول نهایی تبدیل می گردد . بیشترین مقدار پی . وی . سی اکسترود شده , در ساخت انواع لوله – لوله های آب تحت فشار , لوله های مجاری آب و فاضلاب – به کار می رود . حجم محصولات کلندری هرچند به اندازه محصولات اکسترود شده نیست , اما تنوع و گستردگی آن بیشتر است . انواع کف پوش , کاغذ دیواری , ورق های پی . وی . سی و انواع مشمع , نمونه هایی از محصولات کلندری هستند . مهمترین کاربرد قطعات قالب گیری تزریقی در مصارف ساختمانی است و محصولاتی از قبیل اتصالات لوله , قطعات الکتریکی و الکترونیکی توسط این فرآیند تولید می شوند .به دلیل جایگاه ویژه کشور ما به عنوان یک کشور صاحب نفت , دسترسی صنایع پتروشیمی مفروض به مواد پایه برای صنایع پلاستیک آسان به نظر می رسد , و از آنجا که امید به شکوفایی و بالندگی این صنعت در کشور ما دور از ذهن نیست .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش , مطالعه , مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور مؤثر باشد .


فصل اول – آشنایی کلی با مکان کارآموزی
1-1    تاریخچه سازمان
صنعت پتروشیمی یکی از پیچیده ترین صنایع موجود در جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوری , محصولات مهم و پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع پایین دستی را تولید می کند .
نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف برکسی پوشیده نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به فرآورده های آن توجه مسئولان امر را به ایجاد کارخانه های تولیدی و جلب سرمایه در صنایع پتروشیمی معطوف داشته است .
در ایران این صنعت در سال 1342 با بهره برداری از کارخانه کود شیمیایی در مرودشت فارس آغاز به کار کرد . ایجاد و گسترش مجتمع های تولیدی در چند دهه گذشته توانسته است در اعتلای اقتصاد ملی کشور نقش بسزایی داشته باشد .
بدیهی است اداره چنین صنعت عظیمی به نیروی انسانی قابل توجهی که در سطوح مختلف تحصیلی از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشند نیازمند است تا بتوانند با تلاش و خلاقیت در جهت بالندگی این صنعت گام های موثری بردارند .
از آنجا که استفاده از کتابهای علمی – کاربردی نشئت گرفته از تخصص و تجربه های علمی و عملی در آموزش نیروی انسانی اهمیت خاصی دارد , شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کارکنان و افراد خارج صنعت دعوت می نماید تا با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می دهد تجربه های علمی – کاربردی خود را در اختیار علاقمندان قرار دهد .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش , مطالعه , مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور موثر باشد .


بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل (word) کارآموزی در رابطه با پلیمر
1-    Hansjuergen Saechtling
Kunststoff Taschenbuch 24. Ausgabe
VDI- Gesellschaft Kunststofftechnik.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien 1989
2-    Dr. Ing .B. Gnauck
Leichrverstaendliche Einfuerung in die Kunststoffchemie.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien , 1979
3-    Dr.Ing.B.Gnauck
Lehrveranstaltung "Grundlagen der Kunststoffechnik"
FB Kunststoffechnik FHD
WS 1984   
4-    Dr. Ing. Otto Schwarz , chem. Ing. F. wolfhard Ebeling kunststoffverarbeitung/ Velag Vogel- Buck Wuelzburg
SS 1985
5-    Dipl. Ing. Verse.
Skriptum zur Volesung Kunststofflechnik III
FB Kunststofflechnik FHD
6-    Plor-Dr .R. Vieweg / prof – Dr.D.Braun Grundlagen der Kunststoofverarbeitung Darmstadf 1970.
7-    Dipl.Ing. Verse.
Skriptum zur vorlesung kunststofflechnik II
FB.Kunststofflechnik FHD
8-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 2 Extusion
9-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 3 Blasformen
10-    Dr.Ing , Willi Predoehl
Technoligie extrudierter kunststoffolien
11-    VDI – Verlag
Kuehlen von Extrudaten

لینک کمکی