فایل (word) بررسی روش های داده کاوی بر روی متن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل (word) بررسی روش های داده کاوی بر روی متن دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل (word) بررسی روش های داده کاوی بر روی متن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل (word) بررسی روش های داده کاوی بر روی متن

  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی
   مقدمه
     1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی
     2-روش های انتخاب ویژگی
       دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی
         تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل
         تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای
         تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل
         تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای
         تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل
         تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی
         تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای
         تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل
         تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی
       جمع بندی روش های انتخاب ویژگی
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی
   روش های فرا اکتشافی
   روش های مکاشفه ای
   انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای
   پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی
     ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی
     دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی
   روش های پیاده سازی عملگر ترکیب
   انواع روش های جهش
   الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی
   الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO)
   الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی
   الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)
   الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی
   الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search)
     استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه
     حافظه ها در جستجوی ممنوعه
     الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی
 فهرست منابع و مراجع
 

لینک کمکی