فایل (word) آشکارسازی تغییرات اقلیمی شمال غرب کشور با معرفی مدل ابداعی نمودار آشکارساز اقلیم ایران Irimo C. D.C

س یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليمتعداد صفحات :16چکیده مقاله: امروزه اکثریت طرح های زیست محیطی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان ، فراوانی رخداد بادهای گرم ، کاهش بارش ها مخصوصا بارش برف، خشکسالی هایحادث شده طی سالهای اخیر و ... بیشتر مناطق ایران از جمله شمال غرب کشور را به سوی بحران کمبود منابع آبی و کاهش ذخایر برفی در آینده ، به پیش می برد ارتفاعات استان های آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل و زنجان طی سال های نه چندان دور در طول دوره سرد سال و ح

فایل (word) بررسی و شناخت سقف کاذب

سقف كاذب د – انواع سقف كاذب ه – عمده مصالح مورد استفاده در پوشش سقف كاذب بخش دوم: بررسی سقف های كاذب از لحاظ فنی و عملكرد الف – امكان تعویض وجابجایی قطعات سقف كاذب ب – امكان دسترسی به تجهیزات و تأسیسات. ج  - اتّصالات د – ابعاد و اندازه ها عنوان ه – عایق صدا و – نور ز – عایق حریق ح – عبور تأسیسات ط – نمای سقف كاذب بخش سوم: جزئیات و روش های اجرا (به همراه دیتیل های اجرایی) الف –كلیات اجرای سقف كاذب ب –اجرای سقف كاذب با پوشش های رابیتس و اندود (سقف كاذب بنّایی) ج –اجرای سقف كاذب با پوشش آكوستیك د – اجرای سقف ك

فایل (word) مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی

س یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: مدیریت آب در مناطق خشک نظیر کویر مرکزی ایران بدون مدیریت استراتژیک تقاضای آب در پر مصرف ترین بخش مصرف کنندگان (بخش) کشاورزی ممکن نیست. در این مطالعه، با استفاده از مدل هیبریدی پیشنهادی (فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده آل اصلاح شده MTAHP) رتبه بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک انجام گردید. مدل هیبریدی MTAHP از نقاط قوت دو مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شباهت به گزینه ایده آل اصلاح شده (M-TOPSIS) استفاده کرده و نقاط ضعف آنها را پوشش می دهد. به این ترتی