فایل (word) بررسی فنی - اقتصادی کاربرد فناوری GTL برای ایران

تمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: یکی ازگزینه های پیش رو برای استفاده از ذخایر فراوان گاز طبیعی کشور و ایجاد ارزش افزوده مناسب برای انها، تبدیل گاز طبیعی به فراورده های نفتی دریک فرایند Gas to Liquid)GTL است. تبدیل گاز به فراورده های نفتی با استفاده از فرایند فیشر – تروپش (F-T) از ابتدای ابداع ان در سال 1923 توسط فرانس فیشر F. Fischer و هانس تروپش H. Tropsch مورد توجه بسیاری قرار داشته است که البته به دلیل اقتصادی نبودن، تاکنون به عنوان یک راه حل تجاری فراگیر برای بهره برداری از منابع گاز طبیعی بکار گرفته نشده است. در سال های اخیر پیشرفت های

فایل (word) کار با ماتریس ها در visual basic

فایل (word) بررسی تاثیر رسانه آموزشی و فناوری بر یادگیری

یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: هدف مقاله حاضر بررسی میزان تأثیر رسانه آموزشی در جریان یاددهی یادگیری دانش آموزان با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. امروزه با افزایش وسایل ارتباطی و تأثیر آن ها بر یادگیری، فضای آموزشی در حال تغییر است. در جهان حاضر رسانه های آموزشی با انتقال اطلاعات جدید تأثیر بسیار زیادی بر افکار عمومی دارند و در نتیجه امر تعلیم و تربیت، مشخصاً آموزش و پرورش در هر جامعه هم از این انقلاب رسانه ای مستثنا نیست. تحقیقات ثابت کرده است که میزان یادگیری دانش آموزان با توجه