فایل (word) بررسی قطعات و عملکرد آلترناتور نیسان جونیور 2000

ت (رگولاتور) ساختمان آفتامات (رله ولتاژ) عملکرد دینام در حالت واقعی فصل دوم عملکرد آلترناتور مزایای آلترناتور نسبت به دینام منحنی مقایسه دینام و آلترناتور آلترناتور سه فاز با روتور دو قطبی فصل سوم : آلترناتور نیسان جونیور 2000 مشخصات فنی بخش اول محاسبات سیم بندی استاتور بخش دوم : خطوط مونتاژ آلترناتور نیسان در شرکت الکتروشار. پشتیبانها بخش سوم : نحوه عملکرد آلترناتور بخش چهارم : نمودارها و منحنیها فصل چهارم : نحوه قرارگیری آلترناتور در سیستم برق خودرو فصل پنجم : آزمایشهای کلی آزمایش سالم یا معیوب بودن دیودها فصل ششم توصیه ها و نکات ایمنی م

پاورپوینت (اسلاید) ماه

خشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت (اسلاید) ماه ماه ماه زمین سطح تاریک و روشن ماه تصویری که ما از ماه می بینیم! ماه چگونه به وجود آمده؟ چرا ماه تیره و روشن است؟ مدار ماه خسوف اندازه جرم و جاذبه دما جو ماریا آتشفشان ها عدم وجود باد در ماه ماه یا سیاره دوگانه کاشفان ماه سنگ های ماه ماه آبی ماه دور همه سیارات به جز عطارد و ناهید, ماه می گردد. سیاره های داخلی تعداد کمی ماه دارند. زمین یک ماه دارد و مریخ دو ماه کوچک دارد. در عوض سیاره های خارجی تر خیلی بزرگ مثل منظومه های شمسی کوچک هستند. چون تعداد زیادی ماه دارند که دور آنها می گردند. مشتری 25 ماه دارد که دست کم شش مایل

فایل (word) زایش هنر زنانه تا پیش از ظهور فمینیسم

مقاله: با مطالعه کتاب های جامع تاریخ هنر، این سوال مطرح می شود که چرا نام زنان هنرمند در صفحه صفحه آنها خالی است. بایداشاره کرد: پیش از ظهور فمنیسم زنان بسیاری پا به عرصه هنر گذاشتند و همه به نوبه خود تلاش کردند به گونه ای آثارهنری خود را در این عرصه مردانه به نمایش بگذارند؛ که البته بعضی از آنها موفق و بعضی دیگر به دست فراموشی سپردهشدند. پژوهش گران و نظریه پردازان بسیاری این کمبود نام زن در تاریخ هنر را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج قابل تاملیدست یافتند. نتایجی از قبیل حضور زنان در جوامع مرد سالار، عدم اعتماد به نفس زنان، قضاوت های مردانه، مشغل