فایل (word) اثر سرعت حرکتی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) بر خواص خوردگی آلیاژ 7075

یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که در آن ذوب رخ نمیدهد. به دلیل وجود مس، روی ومنیزیم در آلیاژ آلومینیم 0707 و استحکام بالا، حساسیت ترک بالا و جوشپذیری پایین آن، امروزه از این فرآیند برای ایجاد اتصالات این آلیاژاستفاده میشود. پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نظیر سرعت چرخشی ، سرعت حرکتی، قطر شانه و قطر پین تاثیر بسزایی براستحکام کششی اتصالات و دیگر خواص آنها دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سرعت ح

فایل (word) لیست پیوندی c++

حات روند طراحی آن کاملا مسلط شوید. پروژه فایل (word) لیست پیوندی c++ توسط مهندسین این مرکز ( فایل (word) لیست پیوندی c++2 ) طراحی شده است به همین دلیل مسئولین پشتیبانی پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی شما خواهند بود. در صورتی که به این پروژه در سایر زبانهای برنامه نویسی نیاز داشته باشید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید. فایل (word) لیست پیوندی c++2

فایل (word) بررسی سختی در دو فلز شیشه ای Zr-Cu و Zr-Cu-Al در غلظتهای مختلف و تاثیر ایکوزاهدرون ها

س یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: در این مطالعه سعی شده با در نظر گرفتن کارهای آزمایشگاهی و همچنین شبیه سازی های انجام شده بر روی دو فلز شیشه ای Zr-Cu وZr-Cu-Al به بررسی رفتار های مکانیکی آنها بپردازیم. اخیرا از نانوفروبری برای مشخص کردن رفتار مکانیکی فلزات شیشه ای استفاده شدهاست. داده های حاصل از این روش برحسب بار عمق فروبری رسم می شود و به کمک این داده ها می توان ویژگی های مانند سختی آلیاژ، مدول کشسان، استحکام تسلیم و همچنین تنش باقی مانده را بدست آورد. بر روی نمودار بار عمق فروبری دندانه